njcommu

น้ำพยุงเรือได้ ก็ล่มเรือได้เช่นกัน

มองหาเครื่องปั๊มนูน

     สำหรับบางคนที่กำลังมองหาที่ปั๊มนูนมาใช้งานกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่ปั๊มนูนขนาดตั้งโต๊ะหรือตราปั๊มนูนขนาดพกพา เพื่อใช้ในการปั๊มนูนเอกสารสำคัญต่างๆ อาทิ ปั๊มนูนใบประกาศฯ, ปั๊มนูนวุฒิบัตร, ปั๊มนูนเกียรติบัตร, ปั๊มนูนเอกสารสำคัญ, ปั๊มนูนนามบัตร หรือปั๊มนูนวัสดุ/สิ่งพิมพ์ส่วนตัวเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงกันการปลอมแปลงได้อีกด้วย

     โดยการใช้วัสดุในการผลิตบลอกแม่พิมพ์จากทองเหลือง สำหรับงานปั๊มนูนกระดาษที่ต้องการคุณภาพดี มีความสวยงมคมชัด และการใช้งานที่ยาวนาน   ภายหลังการสรุปแบบแม่พิมพ์ เราก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ (หรือเร็วกว่านั้น)  กล่าวถึงขนาดตัวอักษรหรือภาพที่นำมาใช้เป็นแบบแม่พิมพ์นั้น ควรมีขนาดไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซ.ม. มีรายละเอียดที่ชัดเจน ไม่เล็กจนเกินไป เพราะอาจทำให้ปั๊มออกมาได้ไม่สวยงามคมชัดเท่าที่ควร

     สำหรับเครื่องปั๊มนูนขนาดตั้งโต๊ะ หรือรุ่น Heavy Duty เป็นเครื่องปั๊มนูนที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เหมาะกับสำนักงานหรือบริษัทห้างร้าน   การใช้งานค่อนข้างสะดวก เนื่องจากมีน้ำหนักมาก ทำให้เบาแรงได้เวลากดปั๊มนูน ทำให้สามารถปั๊มนูนกระดาษที่มีความหนาได้ดี (ตั้งแต่ 190-260 แกรม) หรือวัสดุบางชนิด เช่น หนัง เป็นต้น โดยเครื่องปั๊มนูนรุ่นนี้ใช้บล็อกแม่พิมพ์ขนาดไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซ.ม. (หรือมีขนาดเล็กนั้นก็ได้ :)


เครื่องประทับตรานูนกระดาษ

     สำหรับบางคนที่กำลังมองหาตราที่ปั๊มนูนมาใช้งานกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่ปั๊มนูนขนาดตั้งโต๊ะหรือตราที่ปั๊มนูนขนาดพกพา เพื่อใช้ในการปั๊มนูนเอกสารสำคัญต่างๆ อาทิ ปั๊มนูนใบประกาศฯ, ปั๊มนูนวุฒิบัตร, ปั๊มนูนเกียรติบัตร, ปั๊มนูนเอกสารสำคัญ, ปั๊มนูนนามบัตร หรือปั๊มนูนวัสดุ/สิ่งพิมพ์ส่วนตัวเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงกันการปลอมแปลงได้อีกด้วย

     โดยการใช้วัสดุในการผลิตบล็อกแม่พิมพ์จากทองเหลือง สำหรับงานปั๊มนูนกระดาษที่ต้องการคุณภาพดี มีความสวยงมคมชัด และการใช้งานที่ยาวนาน   ภายหลังการสรุปแบบแม่พิมพ์ เราก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ (หรือเร็วกว่านั้น)  กล่าวถึงขนาดตัวอักษรหรือภาพที่นำมาใช้เป็นแบบแม่พิมพ์นั้น ควรมีขนาดไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซ.ม. มีรายละเอียดที่ชัดเจน ไม่เล็กจนเกินไป เพราะอาจทำให้ปั๊มออกมาได้ไม่สวยงามคมชัดเท่าที่ควร

     สำหรับเครื่องปั๊มนูนขนาดตั้งโต๊ะ หรือรุ่น Heavy Duty เป็นเครื่องปั๊มนูนที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เหมาะกับสำนักงานหรือบริษัทห้างร้าน   การใช้งานค่อนข้างสะดวก เนื่องจากมีน้ำหนักมาก ทำให้เบาแรงได้เวลากดปั๊มนูน ทำให้สามารถปั๊มนูนกระดาษที่มีความหนาได้ดี (ตั้งแต่ 190-260 แกรม) หรือวัสดุบางชนิด เช่น หนัง เป็นต้น โดยเครื่องปั๊มนูนรุ่นนี้ใช้บล็อกแม่พิมพ์ขนาดไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซ.ม. (หรือมีขนาดเล็กนั้นก็ได้ :)


เรียงความปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยกอแก้วนาโน พร้อมทั้งคุณค่าของปุ๋ยอินทรีย์

กอแก้วนาโนอาจจะจัดแบ่งคลอดได้มาทั้งเป็น 3 รูปร่าง ตกว่า
 1 ผลกำไรสร้างรุกข์
 ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึงเครื่องมือที่ประกอบด้วยคุณวุฒิในการฟื้นฟูฐานะเหรอประเภทของที่ดินจ่ายเข้าทีประสานการเจริญเติบโตของพฤกษ์ ประดุจ แม้ก้อนดินนั้นยังไม่ตายแผ่นดินเนื้อละเอียดบี้ตัวกันคงที่ แทบ มัตติกา ปุ๋ยอินทรีย์ก็ จะโปรดทำมอบให้พื้นดินนั้นมีสภาวะร่วนซุยหนักหนาขึ้นไป มิทับตัวตนกันเบียดเสียดทื่อ ทำส่งให้ดินเหนียวกอบด้วยสถานะการระบายน้ำ ขับถ่ายโพยมานโศภิตรุ่ง ตลอดอีกทั้งโปรดอุปการะมัตติกาประกอบด้วยความทำได้ในการอุ้มน้ำ เหรอซึมน้ำที่จักยังไม่ตายคุณค่าบัดกรีพืชพันธุ์วางได้รับเหลือเกินรุ่งโรจน์ คุณสมบัติในประเด็นนี้เป็นคุณสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่พอแรงของกอแก้วนาโนด้วยว่าที่ดินที่กอบด้วยรูปพรรณร่วนซุย ถ่ายน้ำ ขับถ่ายภูมิอากาศหาได้ประณีตนั้น จะทำอุปการะฐานพืชเจริญวัยได้มาว่อง เถียร แตกกิ่งจัดหามากระบุงโกย ประกอบด้วยระบบรากเหง้าที่พรั่งพร้อม จึงซึมแร่กระยาหารเหรอน้ำหาได้ระบิลมีความสามารถ
ส่วนในข้อความที่ทางคือมัตติกาเนื้อหยาบคาย ดุจดินปนทราย ดินซุยปนเม็ดทราย ซึ่งจำนวนมากประกอบด้วยความอุดมตกต่ำ ประกอบด้วยสารอินทรีย์สิงสู่นิด ไม่อุ้มน้ำ การถมปุ๋ยธรรมชาติ ก็จะโปรดเติมความมากมายของพื้นดิน พร้อมทั้งทำอุปถัมภ์ดินเหล่านั้นศักยซับน้ำ หรือไม่ก็ซึมซับความชื้นวางจ่ายต้นคว้าชุกขึ้นไป ในปฐพีเนื้อแข็งแล้วก็พอที่ควรกลบปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสียรุ่มกว่าเป็นประจำ  ยกเว้นคุณวุฒิหลากหลาย ดังที่กล่าวมาแล้วมาหาหลังจากนั้น ปุ๋ยอินทรีย์ยังสมรรถโปรดเปลี่ยนแปลงรูปพรรณสัณฐานพื้นดินในนัยอื่นๆ อีก เฉก กรุณาหดหายการแข็งตัวทั้งเป็นแผ่นแข็งๆของพื้นดิน ทำให้การแตกหน่อของเมล็ดไม่ใช่หรือการเอิบของน้ำลงเจียรในธรณีฉลุยขึ้น ช่วยเหลือลดราคาการหลากของน้ำระยะเวลาพรรษหลุด หมายความว่าการลดราคาการพัดนำผิวดินที่อุดมสมบูรณ์เดิน ฯลฯ
2 กอแก้วนาโนมีผลกำไรแด่ปฐพี
ในชะง่อนผาของการช่วยเหลือทวีคูณความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ยอินทรีย์หมายถึงอู่แร่ธาตุภัตที่จะปลดเปลื้องธาตุเครื่องกิน ให้กำเนิดลงมาให้แก่ดุ้นต้นดุจดั้วเดี้ย พร้อมด้วยบ่อย เพราะประดาษจากนั้น ปุ๋ยอินทรีย์จัก มีอยู่จำนวนรวมแร่ของกินต้นที่สำคัญแบบนี้ ตกว่า ธาตุไนโตรเจนบรรดาคาด 0.4-2.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสในรูปที่คือคุณค่าแก่พืช เก็ง 0.2-2.5 อัตราร้อยละ และโพแทสเซียมในรูปที่ทลายน้ำได้รับคาดคะเน0.5-1.8 เปอร์เซ็นต์ จำนวนรวมธาตุอาหารการกิน
3ผลประโยชน์ผสานสิงสาราสัตว์
   เพราะทุกทีไส้เดือนมัตติกาต้องใจข้าวปลาอาหารที่กอบด้วยจำนวนสารโปรตีนอุจ ประสมจวบจวนในปฐพีที่มีอยู่จำนวนรวมสารอินทรีย์จำนวนบานตะไทเสนาะรากดินดินเหนียวตรงนั้น จะเปล่ากินของประกอบด้วยชีวัน แต่จะเข้าแยกย่อยอินทรียวัตถุที่โหมโรงผุผัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทรียวัตถุที่ประกอบด้วยจำนวนไนโตรเจนสดส่วนผสมอยู่รุ่งเรือง ตัวอย่างเช่น ในขยะอินทรีย์หรือไม่ก็เศษอาหารจากตลาดหรือไปกลุ่มชนไม่แหวกแนวที่จักพบรากดินก้อนดินจำนวนรวมแรงในขอบเขตใต้กำเศษพฤกษา คณะปุ๋ยมูลสัตว์ ที่แรงเน่า หรือไม่ก็แม้แต่ปุ๋ญอินทรีย์ซึ่งโปรดจ่ายปฐพีมีอยู่การปฏิวัติระบิถาวร กับมีชีวิตไร่อินทรีย์อีกแบบแผนเอ็ดกรินดังกล่าวจะประกอบด้วยพอแรงหรือไม่บางตาก็ขึ้นไปธำรงพร้อมกับส่วนของเศษพฤกษาที่นำมาบ่ม กับเครื่องมืออื่นๆ ที่สอดยอมเดินทางในปึกปุ๋ยกอแก้วนาโน
วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์พร้อมไม้ผลไม่ใช่หรือไม้ต้น กิ่งไม้ ผลประโยชน์ไม่ก็พืชยืนต้นยังไม่ตาย พวกที่กอบด้วยระบบโคนดึ่ม การจัดมัตติกาในช่องสร้างถวายถูกใจจะมีอยู่ผลิตผลแก่ระบบฐานพร้อมกับการ สมบูรณ์ตั้งรูปของไม้ในระยะปฐมคือประการเกร่อ ในการจัดรูสร้างควรจะ ทิ่มรูอุปถัมภ์ดึ่ม หลังจากนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมยำกับข้าวดินที่ไชทิ้งช่องในอัดเลิกอย่าง ดิน 2-3 ภาค พร้อมปุ๋ยธรรมชาติ 1 หมวด สอดทวนกลับยอมเคลื่อนที่ในหลุมเนื่องด้วยใช้สร้างพฤกษา ถัดไป การใส่ปุ๋ยธรรมชาติด้วยไม้ผลที่เติบโตแล้วไปคงทำโดยการพรวน มัตติการอบๆ พฤกษ์ ห่างเหินลูกจากกกพฤกษ์เดา 2-3 ฟุต ออกเดินกระทั่งข้างนอกแบบกระพุ่มของ ลำต้นมัตตะ 1 ฟุต กระพรวนธรณีประทานลึกซึ้งตีราคา 2 นิ้ว พรมปุ๋ยธรรมชาติจ่ายหนาตวง 1 นิ้ว หรือไม่ก็รุนแรงกว่า ใช้จอบผสมปะปนเลี้ยงดูมาถึงกับข้าวปฐพี จากนั้นอาบน้ำไม่ใช่หรือจักใช้ อย่างขุดเจาะซอกรอบๆ รักษาพุ่มของดุ้นยกให้ลุ่มลึกประเมิน 30-50 เซ็นติเมตร แล้วไปใส่ขี้เซา หมักลงอยู่ในช่องคิดคำนวณ 40-50 กิโลกรัมเชื่อมเงินต้น ใช้พื้นดินกลบมิดจบอาบน้ำ หากว่าจัก เสือกปุ๋ยเคมีพร้อมด้วยก็ผสมปุ๋ยเคมีขยำกับปุ๋ยอินทรีย์สละสวยจบเสือกยอมคลาไคล พร้อมกัน การสวมขี้เซากอแก้วนาโนตามอย่างดังกล่าวข้างต้นลงมาตรงนี้ มีชีวิตการนุ่งพรรษางดงวด ด้วยกันปางพืชพันธุ์ ประกอบด้วยขนาดใหญ่โตขึ้นก็ต้องมากขึ้นจำนวนปุ๋ยอินทรีย์ติดตามปริมาตรของไม้ใหญ่เกี่ยวกับ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับดักพืชผัก ต้นไม้ พืชผักส่วนใหญ่ทั้งเป็นพฤกษ์ที่มีอยู่ระบบแง่ง สไตล์รากฝอย รากขาดมีอยู่ตื้นๆ จรดกันผ่านๆที่ดิน การสวมปุ๋ยอินทรีย์จักกอบด้วยผลกำไรเป็นกำลัง เหตุด้วยลุ้นมอบดินปนทรายซุยขึ้น ทำให้รากเหง้าของพืชผักเติบใหญ่จัดหามาปรูด แตกแขนงแพร่สะพัดจากไปได้เติบ มีอยู่ระบบแง่งที่เติบโต ทำจ่ายทำเป็นดูดซึม ธาตุภักษ์คว้ากราก กล้ำกลืนผสานการกันดารได้เรียบร้อยรุ่ง แนวทางบรรทุกปุ๋ยอินทรีย์ใน แปรปรวนผักศักยใช้วิธีการโรยปุ๋ยอินทรีย์ที่ทลายตัวการแล้วไป กรูมกลับกลายเลี้ยงดูดกคร่าวๆ 1-3 นิ้ว ใช้จอบจวกผสมเคล้าคละยอมไปในปฐพีกำนัลลึกกะ 4 นิ้วไม่ใช่หรือดึ่มกว่านี้ แม้คือพืชพันธุ์ที่ลงมูรธ พืชผักคือพฤกษ์ที่กอบด้วยการเติบโตปุ๊บ มุ่งธาตุกระยาหารไป แผ่นดินคือปริมาณมาก ในตอนตอนเวลาสั้นๆ แม้จักเอื้ออำนวยผลิตผลที่เป็นผลดีจงใส่ปุ๋ยเคมี ร่วมมือเคลื่อนที่ด้วยกันการสวมปุ๋ยธรรมชาติด้วยซ้ำ
การสวมปุ๋ยกอแก้วนาโนพร้อมพืชไร่ หรือว่านาภัต ในแผ่นดินที่กอบด้วยความชุกชุม พอควร ชักชวนอุปการะกลบปุ๋ยธรรมชาติในบี้เลิกคล้ายนิดหน่อยพรรษางด 1.5-2.5 ตันประกบที่ดิน ประพรมอวยตลอดแปลงร่างแล้วรีดไถไม่ก็คราดกลบมิดแต่ก่อน การปลูกต้นไม้ในก้อนดินที่มีอยู่ความอุดมต่ำหรือไม่ผืนที่ดินหมดสภาพ ศักยสัมผัสใส่ปุ๋ยธรรมชาติในอัตราสาเหตุกกเตือนนี้ เฉกศักราชมละ 2-3 อุดตันผสานนา ซึ่งก็รุ่งพักพร้อมทั้งฐานะของธรณีและส่วนแบ่งการกำเนิดกอแก้วนาโน ทำเลที่ใช้ปลูกสร้างพืชไร่ ไม่ก็ปลูกข้าวดำรงฐานะพื้นดินกว้างขวาง ผลรวมปุ๋ยธรรมชาติที่บรรจุลงเคลื่อนที่ ในแต่ละศักราชคงจะเปล่าพอ ถ้าว่าดินเหนียวตรงนั้นเปล่ามากมายการเจริญความมากของที่ดินถูกต้องจงใช้ร่วม ด้วยกันการถมปุ๋ยเคมี ไม่ก็การปฏิบัติงานดินเหนียววิธีการ อื่นๆ พาง การใช้ปุ๋ยไม้สดเป็นต้น

 

 


ทัศนคติในการซื้อกระดาษพิมพ์

     กระดาษพิมพ์แบบแปลนเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษไวแสงประเภทหนึ่งที่เริ่มใช้กันในประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้ว โดยเฉพาะในวงการก่อสร้างและออกแบบ เริ่มแรกต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงงานที่ผลิตกระดาษพิมพ์แบบแปลนในประเทศไทย ภายใต้การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2 แห่งและมีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 4 แห่ง แม้ว่าธุรกิจประเภทนี้จะมีผู้ขายน้อยรายแต่จะสังเกตได้ว่ากำลังการผลิตของ โรงงานที่ผลิตในประเทศไทยก็มีเกินความต้องการภายในประเทศ แม้ว่าตัวเลขการก่อสร้างของผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติภายในประเทศของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ง ชาติ ฉบับที่ 1-4 จะมียอดการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดมีการแข่งขันมากระหว่างผู้ผลิตภายในประเทศกันเองและกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศจึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำผู้ขายสนใจที่จะศึกษาปัญหาในหัวข้อนี้ เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์แบบแปลน โดยคิดว่าประโยชนที่จะได้รับจากการศึกษาก็เพื่อให้ทราบว่า มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสั่งผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์แบบแปลนจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย และเป็นแนวทางในการที่จะปรับปรุงกลวิธีทางการตลาดสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ การศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ผู้ศึกษาได้ใช้หลักและวิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถาม

     นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้ (รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนด้วย) ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้มาก็เพื่อนำมาวิเคราะห์และสนับสนุนการตอบปัญหาเกี่ยวกับทางด้านผู้อุปโภค ตัวผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการจำหน่าย และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้บ้างตามสมควร และจากผลของการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ทำให้ทราบว่าผู้ซื้อในทุกกลุ่มอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านปริมาณการซื้อ ความถี่ของการซื้อตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หรือคุณสมบัติด้าน คุณภาพ ราคา ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ  ดังนั้น ผู้ขายผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์แบบแปลนควรจะคำนึงถึง พอสรุปได้ดังนี้

  1. ด้านตัวผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพดี โดยเฉพาะในเรื่องเส้นหรือภาพที่ถ่ายออกมานั้นเป็นสิ่งสำคัญ
  2. ด้านการส่งเสริมการจำหน่าย ควรจะใช้พนักงานขายออกไปติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรง เพราะว่าผู้ซื้อจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง
  3. ด้านการจำหน่าย เนื่องจากผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์แบบแปลนเป็นสินค้าพิเศษ เพราะฉะนั้นการจำหน่ายควรจะใช้การจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ซื้อ
  4. ด้านราคา ควรอยู่ในระดับกลางเพื่อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆ ได้

     ส่วนปัญหาทางด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือ รัฐบาลยังไม่มีการจำกัดการนำเข้าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศ

     สรุป สำหรับการศึกษาในเรื่องนี้เป็นเพียงการพิจารณาในเรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ซื้อ ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการที่จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายทราบถึงแนวทางในการที่จะปรับปรุงกลวิธีการทางด้านการตลาด เพื่อที่จะให้ผู้ซื้อยอมรับและเป็นแนวทางให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการส่ง เสริมธุรกิจประเภทนี้อย่างจริงจัง :)


เราใช้เครื่องอะไร Plot AutoCAD

     เครื่องพลอตเตอร์ (plotter) เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเขียนด้วยปากกา โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการแปลงผลลัพธ์ลงบนกระดาษ  เนื่องจากการแสดงรูปภาพกราฟิกของเครื่องพิมพ์ มีข้อจำกัดด้านคุณภาพ ความละเอียด และขนาดของภาพ  ดังนั้น จึงได้มีการผลิตพล็อตเตอร์ขึ้นมา เพื่อใช้กับงานพิมพ์ที่มีการสร้างรูปภาพที่เป็นกราฟิก เช่น การออกแบบ, พิมพ์เขียว, แผนผัง, แผนที่, และ Chart ต่างๆ ที่มีความละเอียด มีความสลับซับซ้อนของภาพสูง หรือภาพที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ธรรมดาได้ จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน งานด้านศิลปะ เช่น การพิมพ์แบบแปลน, การพิมพ์แบบแผนผัง, การพิมพ์แบบโครงสร้าง เป็นต้น

     พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า การพล็อต (plotting) ซึ่งมีมากกว่าหนึ่งด้าม เพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียด ความคมชัดของภาพสูง และยิ่งถ้ามีจำนวนปากเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้คุณภาพ ความละเอียด ความคมชัดของภาพสูงมากขึ้นไปด้วย

     พล็อตเตอร์มีลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องพิมพ์แบบดอตเมตริกซ์ (dot matrix) เพราะเป็นการเคลื่อนที่ของชุดปากกาในลักษณะแกน X และ แกน Y โดยชุดปากกาสร้างภาพนี้จะจับปากกาแล้วเขียนภาพตามที่ออกแบบไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถกำหนดปากกาได้ 6-8 สี ตามขนาดของพลอตเตอร์ ความเร็วในการทำงานของพล็อตเตอร์มีหน่วยวัดเป็นนิ้วต่อวินาที (IPS : Inches Per Second) ซึ่งปัจจุบันนี้พล็อตเตอร์มีความเร็วกว่า 12 นิ้วต่อวินาที :)


การพลอต AutoCAD คืออะไร?

     เครื่องพล็อตเตอร์ (plotter) เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเขียนด้วยปากกา โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการแปลงผลลัพธ์ลงบนกระดาษ

     เนื่องจากการแสดงรูปภาพกราฟิกของเครื่องพิมพ์ มีข้อจำกัดด้านคุณภาพ ความละเอียด และขนาดของภาพ  ดังนั้น จึงได้มีการผลิตพล็อตเตอร์ (plotter) ขึ้นมา เพื่อใช้กับงานพิมพ์ที่มีการสร้างรูปภาพที่เป็นกราฟิก เช่น การออกแบบ, พิมพ์เขียว, แผนผัง, แผนที่, และ Chart ต่างๆ ที่มีความละเอียด มีความสลับซับซ้อนของภาพสูง หรือภาพที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ธรรมดาได้ จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน งานด้านศิลปะ เช่น การพิมพ์แบบแปลน, การพิมพ์แบบแผนผัง, การพิมพ์แบบโครงสร้าง เป็นต้น

     พลอตเตอร์  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการพิมพ์ ซึ่งมีมากกว่าหนึ่งด้าม เพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียด ความคมชัดของภาพสูง และยิ่งถ้ามีจำนวนปากเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้คุณภาพ ความละเอียด ความคมชัดของภาพสูงมากขึ้นไปด้วย

     พลอตเตอร์ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องพิมพ์แบบดอตเมตริกซ์ (dot matrix) เพราะเป็นการเคลื่อนที่ของชุดปากกาในลักษณะแกน X และ แกน Y โดยชุดปากกาสร้างภาพนี้จะจับปากกาแล้ววาดภาพตามที่ออกแบบไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถกำหนดปากกาได้ 6-8 สี ตามขนาดของพล็อตเตอร์ ความเร็วในการทำงานของพล็อตเตอร์มีหน่วยวัดเป็นนิ้วต่อวินาที (IPS : Inches Per Second) ซึ่งปัจจุบันนี้พลอตเตอร์มีความเร็วกว่า 12 นิ้วต่อวินาที :)


กระบวนการคัดเลือกตำแหน่งการติดตั้งกล้องวงจรปิด IP camera

การ แบบ IP camera จำเป็นต้องทบทวนตลอดประเด็นหลักๆ 3 ประการคือ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และทิศทางของแสง สำหรับวัตถุแบบอย่างสภาพแวดล้อมนั้นในต่างประเทศที่มีสภาพอากาศผิดแผกแตกต่างบังอย่างสุดขั้วในแต่ละปีเช่น ฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัด หรือฤดูหนาวที่มีหิมะตก สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยถิ่นที่เด่นในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นอย่างยิ่ง ในสภาพอากาศที่ปกตินั้นถือว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรสุนทรเป็นส่วนใหญ่แบบ IP camera นั้นทำจากอลูมิเนียมที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศอยู่แล้ว แต่ประเด็นที่ต้องระวังคือช่วงหน้าหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการท่อนนอกเหนือของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวมากมากนั้น อาจทำให้มีไอน้ำเกาะตัวกันอย่างหนาแน่นตรงเลนส์กล้องได้ ทำให้การจับภาพนั้น มิมั่งคั่งโดยเฉพาะในต่างประเทศที่ต้องมีเครื่องทำคดีร้อนไว้ใต้กล้องวงจรปิดเพื่อทำการสลายหิมะหรือไอน้ำที่จับตัวกันอยู่หน้าเลนส์กล้องอีกด้วย

สำหรับประเด็นในข้อความข้าวของเครื่องใช้การจัดวางตำแหน่งกล้อง IP camera ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยของแสงนั้น มีข้อแนะนำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ การติดตั้งกล้องต้องระวังไม่ให้ประกายอาทิตย์มาตกกระทบที่หน้ากล้องโดยตรง เพราะจะทำให้กล้องไม่สามารถถ่ายภาพได้มาและการติดตั้งกล้องภายนอกอาคารก็ไม่ควรให้กล้องจับภาพไปยังส่วนที่เป็น นภดลท่วมท้นมากเกินจากเพราะระบบการปรับภาพอัตโนมัติของกล้อง IP camera ที่ต้องการปรับภาพให้สมดุลกันนั้นอาจทำให้ส่วนอื่นของภาพดูมืดกว่าเดิมได้

ipcamera

ถ้าหากมุ่งนำรับติดตั้งกล้องวงจรปิด camera ไปใช้ในตอนกลางคืน ต้องระวังการเกิดงานเด้งกลับสรรพสิ่งแสงแปลบปลาบเข้ามาที่หน้ากล้อง และแตะตั๋วแลกเงินเพ่งพิศให้แน่ใจว่าไม่เกิดเงาซ้อนทับตรงๆเขตแดนกล้องจับภาพอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่เพิ่มการตรวจจับรังสีอินฟราเรดเข้าไปเพิ่มด้วยได้ในตอนกลางคืนซึ่งจะทำให้การจับภาพมีอำนาจเพิ่มพูนเหลือหลายขึ้นแต่ต้องระวังหากตัวฟิลเตอร์ที่กรองรังสีไม่มีประสิทธิภาพมากพอก็อาจจะทำให้ตกหล่นการจับภาพไปในบางสีได้เช่นกัน


ปัญหาการพลอต AutoCAD

     ก่อนทำการพิมพ์แบบแปลน หรือ พล็อตแบบ (plot) เราควรมาตรวจสอบไฟล์งานของเรากันสักนิด ว่าจะมีความพร้อมที่จะสามารถนำงานของเราไปทำการพิมพ์แบบแปลนได้หรือเปล่า เพราะในบางกรณีที่เราไม่ได้มีเครื่องพล็อตเตอร์ (plotter) อยู่กับตัวหรือกำลังออกพื้นที่  ดังนั้น มาตรวจสอบกันสักนิดเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาและโอกาสไป

     เริ่มจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเรา เช่น AutoCAD ว่าเป็นรุ่นไหน เครื่องพล็อตเตอร์ในร้านรองรับหรือเปล่า หรือหากเป็นกรณีนำแบบแปลนมาพิมพ์กับทางร้าน ควรสอบถามให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำการ Export ไฟล์งานของเราไปยังรุ่นที่รองรับ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และควรนำไฟล์เดิมมาสำรองไว้ด้วย ในกรณีที่เกิดการเสียหายกับไฟล์ใหม่ หรือมีการแก้ไขไฟล์เดิมเพิ่มเติม

     อันดับต่อมาคือ การสำรวจตัวอักษร หรือ ฟอนต์ (font) ที่เราใช้ในไฟล์งานของเรา เพราะบางกรณีอาจเป็นตัวอักษรที่หายากหรือมีลิขสิทธิ์เฉพาะในแบบแปลนของเรา แก้ไขได้โดยการ Copy ตัวอักษรของเราเตรียมไปด้วย (หากทางร้านยินดีลง Font ให้เพื่อทำการพิมพ์แบบแปลน)  แต่หากเป็นกรณีเป็นตัวอักษรที่มีลิขสิทธิ์ ควรแจ้งกับทางร้านให้ทราบและทำการลบฟอนต์นั้นออกหลังจากพิมพ์แบบแปลนเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาในภายหลังได้

     สุดท้ายเป็นข้อพึงระวัง ในกรณีการคัดลอกไฟล์งานเพื่อมาทำการพิมพ์แบบแปลน ยกตัวอย่างเช่นไฟล์งานของโปรแกรม AutoCAD (.dwg หรือ .dws) เป็นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้มากมาย เช่น Layer, Dimension, และ Element ต่างๆ จึงทำให้เกิดความเสียหายกับไฟล์ได้ง่ายเวลาเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ (โดยเฉพาะงานสามมิติ) เช่นเกิดการล็อคตัวเองได้ในขณะที่ทำการคัดลอกไฟล์งาน เป็นต้น  ดังนั้น เราควรตรวจสอบไฟล์งาน โดยการเปิดดูให้แน่ใจเสียก่อนที่จะนำไฟล์งานไปทำการพิมพ์แบบแปลนกับทางร้านค้าครับ :)


สินค้าบอกอะไรแก่ลูกค้าบ้าง?

     "ป้ายสินค้า" ไม่เพียงแค่จะบอกถึงเครื่องหมายการค้า หรือ Logo ของเราเท่านั้น หากแต่ยังประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง เช่น วิธีการใช้ ส่วนผสม ส่วนประกอบต่างๆ วันที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต ข้อมูลการติดต่อ รวมไปถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์ผ่านการรับรองต่างๆ เป็นต้น

     การพิมพ์ป้ายสินค้าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ก็มีส่วนสำคัญ เพราะจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเอกลักษณ์แก่สินค้าของเรายิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภค โดยปัจจุบันการพิมพ์ป้ายสินค้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การพิมพ์สติ๊กเกอร์ประเภทกระดาษ, การพิมพ์สติ๊กเกอร์กระดาษโฟโต้, การพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบพีวีซี เป็นต้น

     หลังขั้นตอนการพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า เรายังสามารถใช้เทคนิคหลักการพิมพ์ เช่น การพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ไดคัท (die cutting) เป็นการพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าด้วยการกดทับให้ขาดตามรูปทรงที่ต้องการ

     นอกจากการพิมพ์สติ๊กเกอร์ไดคัทแล้ว ยังมีรูปแบบการพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบอื่นๆ อีก เพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์แก่สินค้าของเรา เช่น การพิมพ์สติ๊กเกอร์ปั๊มนูน (embossing) หรือการพิมพ์สติ๊กเกอร์ปั๊มเงิน/ทอง (foil hot stamping) เป็นต้น :)


ผลกระทบจากการปฏิรูป กล้องฟิล์มถ่ายภาพสู่ กล้องD-SLR

ผลกระทบจากการแปรเปลี่ยน กล้องฟิล์มสู่ กล้องD-SLR

ตั้งแต่การแนะนำของดาโกต้าดิจิตอลเป็นปริมาณมากใช้ครั้งเดียวคล้ายกล้องดิจิตอลมีปรากฏ ส่วนใหญ่ใช้ครั้งเดียวกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดเกือบเหมือนเดิมท์ดาโคตาดิจิตอลในรายละเอียดและหน้าที่การทำงาน แต่ไม่กี่รวมถึงรายละเอียดที่เหนือกว่าและเพิ่มเติมฟังก์ชั่นขั้นสูง (เช่นความละเอียดภาพที่สูงขึ้นและหน้าจอ LCD) ส่วนใหญ่ถ้าไม่ทั้งหมดเหล่านี้ใช้ครั้งเดียวกล้องดิจิตอลมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า $ 20  ไม่รวมถึงการตรวจนับ อย่างไรก็ตามความต้องการมากสำหรับกล้องดิจิตอลที่ซับซ้อนในราคาที่ต่อสู้ได้ก่อให้เกิดการผลิตมักจะลัดผู้เห็นเหตุการณ์โดยเพิ่มขึ้นมากในข้อร้องเรียนของลูกค้ามากกว่าความผิดปกติของกล้องส่วนสูงราคาและอายุการใช้งานสั้น บางกล้องดิจิตอลมีเพียงการันตี 90 วันช่วงเริ่มต้นปี 2003, กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดมีเขม่ากล้องฟิล์ม. สนนราคาของกล้อง 35 มมขนาดพอดีได้ลดลงต่อไปกับผู้ผลิตเอาท์ซอร์สไปยังประเทศเช่นจีน โกดักป่าวร้องในเดือนมกราคมปี 2004 ที่เขาทั้งหลายจะไม่ขาย Kodak ตรากล้องฟิล์มในโลกที่พัฒนาแล้ว.  ในเดือนมกราคมปี 2006 Nikon ตามเหมาะสมและประกาศว่าพวกเขาจะหยุดการผลิตของทั้งสองรูปแบบของกล้องฟิล์มของพวกเขา พวกเขาจะยังคงผลิตต่ำสุดและระดับ high-end Nikon ในเดือนเดียวกัน, Konica Minolta หมายประกาศมันถูกดึงออกมาจากธุรกิจกล้องทั้งหมด ราคาของ 35mm และ APS กล้องขนาดเล็กได้ลดลงอาจเป็นเพราะการแข่งขันโดยตรงจากดิจิตอลและการเจริญเติบโตที่เกิดจากข้อเสนอของมือสองกล้องฟิล์ม. มีการลดการผลิตของกล้องฟิล์ม แต่ไม่หยุดมัน. เทคโนโลยีได้ดีขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนจนเป็นหนึ่งในของโกดักกล้องฟิล์มถ่ายรูปก็หยุดก่อนที่จะได้รับรางวัล "กล้องของปี" บำเหน็จต่อมาในปีเว้นแต่นี้การถ่ายภาพดิจิตอลมีผลในเชิงบวกส่งผลกระทบต่อตลาดบางส่วนเช่นกัน ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์เช่นกรอบรูปดิจิตอลและภาพพิมพ์ผ้าใบเป็นผลโดยตรงจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพดิจิตอลกล้องดิจิตอลขายสูงสุดที่มีนาคม 2012 ประมาณ 11 ล้านบาทต่อเดือน แต่ทุกปีที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและในมีนาคม 2014 เท่านั้นที่ขายได้มากกว่า 3 ล้านบาทหรือเพียงประมาณร้อยละ 50 จากยอดขาย ดูเหมือนว่าความเอนเอียงลดลงได้ถึงด้านล่างที่มียอดขายเฉลี่ยกว่า หลายล้านต่อเดือน คู่แข่งที่สำคัญคือมาร์ทโฟนที่มีกล้องดิจิตอล inbuilt ซึ่งในแต่ละเวลาของวันจะมีดีกว่ากล้องที่มีคุณค่าและยังมีวิดีโอการลดน้อยของยอดขายกล้องฟิล์มยังได้นำไปสู่​​การลดลงในการซื้อผลิตภัณฑ์ของฟิล์มสำหรับกล้องยาสูบดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายนปี 2004 ส่วนเยอรมัน แยกออกจากกัน ภายในหกเดือนมันฟ้องล้มละลาย Konica Minolta ภาพการถ่ายภาพ, Inc สิ้นสุดการผลิตของฟิล์มสีและกระดาษทั่วโลกวันที่ 31 มีนาคม 2007 

นอกจากนี้โดยปี 2005 โกดักลูกจ้างต่ำกว่าหนึ่งในสามของพนักงานที่มียี่สิบปีก่อน มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ว่าเหล่านี้สูญเสียงานในวงการภาพยนตร์ที่ได้รับการชดเชยในอุตสาหกรรมภาพรุ่นใหม่ล่าสุด กล้องดิจิตอลได้ทำลายอุตสาหกรรมการถ่ายภาพภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านการใช้งานที่ต่ำต้อยของม้วนฟิล์มที่มีราคาแพงมากและการพัฒนาสารเคมีที่จำเป็นก่อนที่จะพัฒนารูปถ่าย นี้มีผลอย่างมากต่อ บริษัท เช่นฟูจิ, Kodak และ Agfa ร้านค้าจำนวนมากที่นำยกตัวอย่างการบริการเดิม photofinishing หรือขายฟิล์มถ่ายรูปไม่ได้ทำหรือได้เห็นการถดถอยอย่างเต็มที่ ในปี 2012 โกดักฟ้องล้มละลายหลังจากที่กระเสือกกระสนเพื่อทำให้เสมอให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม.

view publisher site